Yrityslinkkeri tukee yrittäjiä julkisten yrityspalveluiden löytämisessä

Pohjois-Savossa on juuri avattu internetissä toimiva Yrityslinkkeri-palvelu, jonka avulla asiakkaat eli yrittäjät ja yrityksen perustamista suunnittelevat voivat etsiä itselleen sopivia julkisia yrityspalveluita.

Yrityslinkkeri kehitettiin Savonia-ammattikorkeakoulun toteuttamassa Intuitiivinen sähköinen palvelunohjausjärjestelmä (ISP) -hankkeessa. Parhaillaan Yrityslinkkeriä jatkokehitetään Business Centerissä muun muassa uusia toimijoita ja palveluita lisäämällä.

Yrityslinkkerin kautta on tällä hetkellä löydettävissä seuraavien toimijoiden palveluita:

  1. Pohjois-Savon ELY-keskus
  2. Pohjois-Savon TE-palvelut
  3. Business Finland
  4. Finnvera
  5. Business Center Pohjois-Savo
  6. Iisalmen kaupungin yrityspalvelut
  7. Savon Yrittäjät
  8. Kuopion seudun Uusyrityskeskus
  9. Business Kuopio

Yrityslinkkeri on suunnattu ensisijaisesti Pohjois-Savon alueelle ja sitä on kehitetty yhteistyössä alueen toimi-joiden kanssa. Yrityslinkkerin kantavana ideana on se, että palvelun avulla asiakas löytää tarvitsemansa toimi-jan ja asiantuntijan mahdollisimman helposti. Yrityslinkkeri palvelee asiakasta esimerkiksi tilanteessa, jossa hän haluaa tietää lisää rahoituksesta yrityksen kehittämiseen liittyen. Tässä tapauksessa asiakas saa lisätietoa hänelle sopivasta ELY-keskuksen Yrityksen kehittämisavustuksesta ja asiantuntijan yhteystiedot.

Laadukas vaatimusmäärittely onnistuneen hankinnan tukena

Yrityslinkkeri-palvelun ulkoasua, brändiä ja teknistä puolta kehitettiin tiiviissä yhteistyössä ohjelmistotoimittajan ja mainostoimiston kanssa. Kehitystyö pilkottiin pienempiin osakokonaisuuksiin ja ne toteutettiin viikon pituisissa sprinteissä. Yrityslinkkerin kehittämisen lähtökohtana toimi ISP-hankkeessa tehty vaatimusmäärittely, jossa määriteltiin se, minkälaista ratkaisua ollaan hankkimassa ja mitä ratkaisun tulee kyetä tekemään.

Vaatimusmäärittelyn myötä syntyvä vaatimusmäärittelydokumentti asettaa kehitystyölle raamit ja se varmistaa, että kaikki etukäteen määritellyt ominaisuudet tulee toteutettua. Määrittely jätti kuitenkin liikkumavaraa toimittajalle ehdottaa parhaaksi näkemiään ja helposti toteutettavia ratkaisuita. Vaatimusmäärittelydokumentti toimi tavoitetilan kuvaavana ohjekirjana, johon voitiin palata aina tarpeen vaatiessa. Laadukas vaatimusmäärittely mahdollisti onnistuneen lopputuloksen ja piti ratkaisun alkuperäisen tarkoituksen kirkkaana mielessä.
Vaatimusmäärittelyn tekeminen vaatii paljon työtä ja aikaa, mutta se palkitsee tekijänsä projektin edetessä kohtia loppua. Näin jälkikäteen voikin todeta, että laadukas vaatimusmäärittely on todellakin edellytys onnistuneelle palvelulle.

Tutustu palveluun osoitteessa www.yrityslinkkeri.fi ja anna palautetta!

Yrityslinkkerin kehitystyötä tehtiin Savonia-ammattikorkeakoulun toteuttamassa ja Etelä-Savon ELY-keskuksen ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittamassa Intuitiivinen sähköinen palvelunohjausjärjestelmä – ISP-hankkeessa. Hanke päättyi 30.9.2021.

Business Center on Savonia-ammattikorkeakoulun, Itä-Suomen yliopiston, Savon ammattiopiston, Kuopion ja Iisalmen kaupunkien sekä Varkauden Navitas Kehitys Oy:n yhteinen palvelukokonaisuus. Business Center kehitettiin kolmen vuoden hankkeessa, jonka rahoittivat Etelä-Savon ELY-keskus (ESR) ja Poh-jois-Savon liitto (EAKR). Hanke päättyi 31.8.2021.