Yrityslinkkeristä apua Pohjois-Savon elinkeinoelämälle

Pohjois-Savossa ollaan avaamassa Yrityslinkkeri-palvelua, joka on internetissä toimiva palvelunohjausjärjestelmä. Yrityslinkkerin avulla on mahdollista etsiä itselleen sopivia julkisia yrityspalveluita Team Finland -organisaatioiden kuten ELY-keskuksen, Business Finlandin ja Finnveran palveluista.

Näiden lisäksi palvelusta voi etsiä Pohjois-Savon elinkeinoelämää varten toimivien palveluntarjoajien kuten Business Centerin, Kuopion seudun Uusyrityskeskuksen, BusinessKuopion, Kuopion alueen kauppakamarin, Iisalmen kaupungin Yritysneuvontapalvelujen, Savon Yrittäjien ja Navitas Yrityspalvelujen palveluita ja asiantuntijoiden yhteystietoja. Yrityslinkkeri on suunnattu ensisijaisesti Pohjois-Savon alueella toimiville yrityksille, yrittäjille ja yrityksen perustamista suunnitteleville ja sitä on kehitetty yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa.

Yrityslinkkeristä asiakas saa tietoa omiin tarpeisiin sopivista palveluista ja asiantuntijoiden yhteystiedot, joihin olla yhteydessä palveluihin liittyen tai vaihtoehtoisesti asiakas voi jättää asiantuntijoille yhteydenottopyynnön. Yrityslinkkeri palvelee asiakasta esimerkiksi tilanteessa, jossa hän haluaa tietää lisää rahoituksesta kansainvälistymiseen liittyen. Tässä tapauksessa asiakas saa lisätietoa hänelle sopivasta Business Finlandin rahoitusinstrumentista ja asiasta tietävän asiantuntijan yhteystiedot.

Tiedonhankinta kehitystyön apuna

Kehitystyön tueksi hankkeessa on kerätty tietoa sidosryhmiltä. Käytännössä hankkeessa on toteutettu noin kaksikymmentä haastattelua yrityspalvelujen tarjoajille. Näiden lisäksi toukokuussa 2021 toteutettiin kysely, jonka tarkoituksena oli selvittää yritysten näkemyksiä alueen julkisten yrityspalveluiden löydettävyyteen liittyen. Kyselyn kohderyhmänä oli kaksi vuotta vanhat yritykset (N=1640) toimialasta ja koosta riippumatta. Kyselyyn vastasi yhteensä 81 yritystä eri Pohjois-Savon paikkakunnilta. Merkittävin osa vastaajista edusti odotetusti pieniä yrityksiä, mutta mukana oli myös muutama isompi yritys.

Kyselyn tuloksista kävi ilmi, että suurin osa vastaajista haki tietoa Pohjois-Savon yrityspalvelutarjontaan liittyen Googlesta, Facebookista ja toisilta yrittäjiltä. Vastaajien keskuudessa yrityspalveluista tunnetuimpia olivat Team Finland toimijat sekä Kuopion seudun Uusyrityskeskus sekä Savon Yrittäjät. Alueen yrityspalvelut olivat kuitenkin melko heikosti tunnettuja ja Yrityslinkkerille vaikuttaa olevan todellista tarvetta vastaajien keskuudessa.

Yrityslinkkerin taustaa

Yrityslinkkerin kehittämisen taustalla on ajatus siitä, että vaikka Pohjois-Savossa on tarjolla monipuolisia palveluita yrityksille ja yritysten perustamista suunnitteleville, voi heidän tarpeeseensa sopivia palveluja olla hankala tunnistaa ja löytää. Yrityslinkkerin kehitystyötä on tehty Savonia-ammattikorkeakoulun toteuttamassa ja Etelä-Savon ELY-keskuksen ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittamassa Intuitiivinen sähköinen palvelunohjausjärjestelmä – ISP-hankkeessa. Hanke jatkuu 30.9.2021 saakka, jolloin Yrityslinkkeri on viimeistään otettu käyttöön Pohjois-Savossa. Kokonaisuudessaan hanke muodostuu konkreettisista toimenpiteistä, joita ovat palvelun kehitystyö ja toteutus, palvelun liiketoimintamallin kehittäminen ja palvelun markkinointi kohderyhmälle.

Tämä blogi on julkaistu osana Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Etelä-Savon Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen rahoittamaa Intuitiivinen sähköinen palvelunohjausjärjestelmä – ISP (S22172) -hanketta.

Juhamatti Huusko

Projektipäällikkö, ISP-hanke

Savonia-ammattikorkeakoulu Oy

p. 050 5370 525

[email protected]